Adverti horiz upsell

gun 3D Model

Rifle model AR15

License
$35.00

  • Check 16 Highend3d Quality Checked
  • Check 16 Free Format Conversions
  • Check 16 Purchase Guarantee
  • Check 16 Support Included

Compatibility

Formats

  • Other
  • 3D Studio (.3ds)
  • Autodesk FBX (.fbx)
  • 3ds Max (.max) - v2014
  • OBJ (.obj)
  • Maya (.ma, .mb) - v2014

Specifications

MaterialsYes
TexturesYes
Includes Normal MapYes
GeometryPolygonal
Polygons31326
Vertices39836
Detail Levellow
Avg. Textures Res.8k

History

Created:01/30/2019
Last Modified:
Total Size of Files: 33.7 MB

Mô hình súng trường AR15

Mô hình 3D AR15 đã sẵn sàng cho trò chơi của bạn, mọi bộ phận đều có thể tháo rời, AR15 được tạo ra trên cơ sở thực tế với độ chi tiết cao.

Định dạng của mô hình:
* .maya (2014)
* .max (3ds Max 2014 vray)
* .fbx (Đa định dạng)
* .obj (Đa định dạng)
* .3ds (Đa định dạng)

Nếu bạn thích sản phẩm này, xin vui lòng đánh giá nó. Cảm ơn bạn!Free File Conversions: Need this 3d model in another format? please Contact Support to verify we can provide the format you need.

More Items from author nguyenthihuyentrang.mm@gmail.com:

Show all 31 items from nguyenthihuyentrang.mm@gmail.com