Adverti horiz upsell

rail 3D Model

Soviet electirc locomotive VL60

License
$20.00

  • Check 16 Highend3d Quality Checked
  • Check 16 Free Format Conversions
  • Check 16 Purchase Guarantee
  • Check 16 Support Included

Compatibility

Formats

  • 3ds Max (.max) - v2014
  • Other
  • Autodesk FBX (.fbx)
  • OBJ (.obj)
  • 3D Studio (.3ds)

Specifications

GeometryPolygonal
Polygons48237
Vertices46252
Detail Levellow
Avg. Textures Res.2k

History

Created:12/23/2018
Last Modified:
Total Size of Files: 70.9 MB

Liên Xô đầu máy điện tử VL60

Mô hình tiêu đề của Liên đoàn.
Các mẫu cấu hình đầy đủ có ứng dụng có thể lấy nó để lấy nó. Máy chủ AC AC 60 (Vladimir Lenin 6 trục). Mô hình với một nội dung, pantograph ho? Td? Ng và c? U leo photorealistic. Đồng hồ đo được chia sẻ bản đồ, bình thường và dụng cụ. Kết nối cấu hình phù hợp được thực hiện với hình ảnh.Free File Conversions: Need this 3d model in another format? please Contact Support to verify we can provide the format you need.

More Items from author lee.kyzun88@gmail.com:

Show all 23 items from lee.kyzun88@gmail.com