Adverti horiz upsell

rail 3D Model

M62 locomotive 3D model

License
$20.00

  • Check 16 Highend3d Quality Checked
  • Check 16 Free Format Conversions
  • Check 16 Purchase Guarantee
  • Check 16 Support Included

Compatibility

Formats

  • 3D Studio (.3ds)
  • OBJ (.obj)
  • Autodesk FBX (.fbx)
  • Other
  • 3ds Max (.max) - v2014

Specifications

MaterialsYes
TexturesYes
Includes Normal MapYes
GeometryPolygonal
Polygons98346
Vertices95252
Detail Levellow
Avg. Textures Res.2k

History

Created:12/23/2018
Last Modified:
Total Size of Files: 16.8 MB

Mô hình 3D đầu máy M62

Tính năng, đặc điểm:

Mô hình low-poly;
Để tất cả các đối tượng và vật liệu trong một tên cảnh được chiếm đoạt;
Kích thước thế giới thực;
Tọa độ của vị trí của mô hình trong không gian (x0, y0, z0);
Các tệp với mô hình không chứa các vật thể lạ hoặc ẩn (đèn, máy ảnh, v.v.);
Mô hình quang học;
Bánh xe quay;
Mô hình phù hợp với trực quan kiến trúc.Free File Conversions: Need this 3d model in another format? please Contact Support to verify we can provide the format you need.

More Items from author lee.kyzun88@gmail.com:

Show all 23 items from lee.kyzun88@gmail.com