Adverti horiz upsell

Sniper Rifle Set 3D Model

Sniper Rifle Set 3D model

License
$30.00

  • Check 16 Highend3d Quality Checked
  • Check 16 Free Format Conversions
  • Check 16 Purchase Guarantee
  • Check 16 Support Included

Compatibility

Formats

  • Autodesk FBX (.fbx)
  • Other
  • OBJ (.obj)
  • 3D Studio (.3ds)
  • 3ds Max (.max) - v2014
  • Maya (.ma, .mb) - v2014

Specifications

MaterialsYes
TexturesYes
GeometryPolygonal
Polygons564
Vertices1
Detail Levellow
Avg. Textures Res.4k

History

Created:12/12/2018
Last Modified:12/29/2018
Total Size of Files: 165 MB

Phần mềm 3D

Trẻ em của chúng tôi

Hầm thiết kế trong 3dmax - Hiển thị trong Keyshot.

Tất cả đều có thể kết nối và kết hợp với 3dmax và Keyshot. Căng tin và hình ảnh và âm thanh

Bạn có thể làm được điều đó.

Vui lòng hạ giá trị của bạn.Free File Conversions: Need this 3d model in another format? please Contact Support to verify we can provide the format you need.

More Items from author lee.kyzun88@gmail.com:

Show all 23 items from lee.kyzun88@gmail.com